ZPÁTKY DO ŠKOLY: Strážníci hlídají přechody


Na základě informací od vedení jednotlivých škol budou strážníci hlídkovat i u přechodů, které nejsou přímo u škol a školských zařízení, ale jsou velmi často využívány žáky přicházejícími do školy. V prvních dnech školního roku tak strážníci ohlídají 161 přechodů u 154 základních škol, a to vždy v době, kdy jdou děti do školy, tedy v čase přibližně od 7:15 až do 8:00 hodin.

Přes dvě stovky strážníků

„Celkem bude na bezpečnost dětí u přechodů v blízkosti základních škol dohlížet 244 strážníků. Celý první týden, kdy se děti vrací do školy, bude u přechodů zvýšený počet strážníků, protože jak děti, tak i řidiči si budou po prázdninách na školní provoz zvykat. Od druhého zářijového týdne pak budou strážníci dohlížet každý všední den na více než 110 přechodů. Věřím, že tím zabráníme mnoha zbytečným úrazům i nehodám,“ řekl primátor Tomáš Hudeček.

Praha dětem

Připravit děti na začlenění do provozu na pozemních komunikacích pomůže i odbor prevence Městské policie hl. m. Prahy, který na 1. září od 12:00 do 17:30 hodin připravil na Václavském náměstí akci nazvanou Praha dětem. Tam si děti oživí znalosti o pohybu po silnici, po chodníku i po cyklostezkách. Mimo jiné bude připravena dětská dopravní školička, testování základních dopravně bezpečnostních vědomostí a na jejich základě vydávání dětských řidičských průkazů na kolo, koloběžku a tříkolku.

Školní policie pokračuje

Strážníci Městské policie hl. m. Prahy po prázdninách opět navážou i na projekt ŠKOLNÍ POLICIE, který již několik let úspěšně funguje na území celého hlavního města Prahy. „Projekt ŠKOLNÍ POLICIE je koncipován na základě domluvy s vedením jednotlivých škol na konec vyučování těch nejmenších. Jeho cílem je preventivně působit v době a místě, kde děti nejsou pod bezprostředním dohledem učitelů ani vychovatelů a mohou se setkávat s negativními jevy, jako je obtěžování cizím člověkem nebo šikana,“ uzavírá ředitel Městské policie hl. m. Prahy, Ing. Eduard Šuster.

Předchozí Do čela v Praze 8 byla opět zvolena Markéta Adamová
Další Tramvaj č. 3 vždy se dvěma vozy