Praha získá historický hřbitov v Bohnicích, pečovat o něj bude Praha 8


Radní hl. m. Prahy odsouhlasili žádost městské části Praha 8 o bezúplatné nabytí pietního místa na území Bohnic od státu. Hřbitov o rozloze více než 25 tisíc m2by se měl dočkat pravidelné údržby i lepšího zabezpečení, které zamezí neoprávněnému vstupu a rozšiřování černých skládek.

„Dané území je v bezútěšném stavu a pro stát to byl zbytný pozemek. Docházelo tady k neoprávněným vstupům a vznikaly černé skládky. Městská část má zájem o tento pozemek a chce se o něj starat a za to jsem moc rád. Přestože jde o bývalý hřbitov, náleží mu patřičná péče,“ upozorňuje radní pro oblast majetku Jan Chabr.

„Věřím, že léta neudržovaný bohnický hřbitov se převodem do správy městské části dočká pravidelné údržby, aniž by ztratil svou neopakovatelnou atmosféru. Přestože se na něm už mnoho let nepohřbívá, stále je to pietní místo, a tak by se k němu mělo přistupovat,“ říká Milena Johnová, radní pro sociální politiku a zdravotnictví.

Předmětem bezúplatného převodu je historický hřbitov v Bohnicích, který nyní už neslouží svému původnímu účelu. V minulosti býval součástí Ústavu pro choromyslné v Bohnicích, nyní Psychiatrické nemocnice v Bohnicích. Hřbitov se nachází západně od areálu nemocnice v těsné blízkosti zahrádkářské kolonie, zvířecího hřbitova a přírodní památky Bohnické údolí. 

Na hřbitovní ploše se nachází památná mohyla věnovaná obětem první světové války a součástí je i objekt původně využívaný jako kaple a márnice. Hřbitov má dvě brány, hlavní je umístěná na západní straně a vedlejší stojí na východní. Celková výměra pozemků přesahuje 25 tisíc m2

Majetek dosud spravuje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Na základě vzájemné dohody však nyní přejde do vlastnictví hlavního města Prahy a následně bude svěřen do správy Prahy 8. 

Kvůli zachování historického místa přislíbila městská část svěřenou nemovitost pravidelně udržovat a zároveň bránit neoprávněnému vstupu i rozšiřování černých skládek, které na území hřbitova vznikají. V rámci dohodnutých podmínek je MČ Praha 8 do budoucna povinna zachovat zde pietní místo a není ani oprávněna převést jej na jinou fyzickou či právnickou osobu. 

„Jsem moc rád, že rada hlavního města podpořila bezúplatný převod areálu bývalého ústavního hřbitova v Bohnicích ze státu do správy Prahy 8. Chceme zachovat genius loci tohoto místa, provést nezbytné citlivé opravy a zároveň učinit taková opatření, která zabezpečí tento areál proti vandalismu,“ uzavírá radní Prahy 8 pro majetek Tomáš Slabihoudek.

Předchozí Koupaliště Stírka musí zůstat veřejnosti
Další Osmičkový Kurýr - květen 2021