Vyjádření regionální organizace TOP 09 v Praze 8 k projektu centra Nová Palmovka


Nová Palmovka ušetří Praze 8 finance a zvelebí Libeň
Před komunálními volbami v roce 2010 zastávala TOP 09 k projektu výstavby Nové Palmovky postoj směrující k důkladné analýze tohoto projektu. Náš nesouhlas byl namířen především proti způsobu výběru zhotovitele stavby a neúplným informacím, které vedení radnice Prahy 8 poskytovalo občanům této městské části.

Protože jsme v tomto volebním období nebyli zastoupeni v zastupitelstvu, po volbách jsme v rámci koaličního jednání konzultovali vše, tedy celý postup, kterým byl vybrán zhotovitel, s právníky.

Přestože s tímto výběrem nadále nesouhlasíme, neshledali jsme v tomto ohledu žádné protizákonné jednání, které by bylo možné napadnout. Tento názor následně potvrdil také posudek ÚOHS.

Na radnici jsme vstoupili ve fázi, kdy smlouva s realizátorem stavby již byla podepsána a nám nezbylo než konstatovat, že odstoupení od smlouvy by způsobilo více škody než užitku. K podobnému závěru dospěli také zástupci opozice jako například pan Petrus z ČSSD.

Přes naše výhrady k výběru zhotovitele musíme v této chvíli akceptovat rozhodnutí předchozího zastupitelstva a naši pozornost zaměřit na kontrolu a zajištění smysluplného využití nového centra Nová Palmovka. Zde vidíme naší klíčovou roli.

Centrum Palmovka a.s. není jen společností, realizující stavbu nové radnice. Provozuje také obecní kotelny, zajišťuje pronájmy ploch reklamních laviček a řeší smluvní záležitosti v oblasti azylového bydlení. V budoucnu nahradí správcovské firmy a převezme po privatizaci všechny bytové domy MČ Praha 8 do své správy. Zisk takto generovaný zůstane Praze 8 jako 100% vlastníkovi

Jaké kroky v této záležitosti podnikáme?

 • Prosadili jsme jménem TOP 09 dodatek ke smlouvě s Metrostavem, a.s., kterým se tato akciová společnost zaručila za smluvní závazky své dceřiné společnosti, jež se na stavbě podílí. Existovala totiž reálná obava, že by převodem správy budovy z Metrostav, a.s. na Metrostav Alfa, s.r.o. nemusela být všechna práva obce vymahatelná.
 • Veškerou naši pozornost nyní zaměřujeme na práci v představenstvu a dozorčí radě Centra Palmovka, a.s., kde důkladně kontrolujeme dodavatele a prověřujeme i činnost společností, které nejsou vázány přímo na stavbu centra.
 • Rada MČ Praha 8 zavedla opatření, že veškeré operace nad 300 tis. Kč musí být schváleny Radou MČ Prahy 8. Proto důrazně odmítáme argument, že dochází k vyvedení peněz mimo veřejnou kontrolu.
 • Komunikujeme informace, co se stavbou přímo i nepřímo souvisí, abyste věděli, v jaké fázi se výstavba a plány nachází.
 • Naši zástupci na radnici se pravidelně účastní kontrolních dnů u spol. Metrostav.

Proč stavbu realizovat?

 • Cíl je jediný a to, aby se do budoucna snížily výdaje MČ Prahy 8 a příjmy rozpočtu naopak stouply. Stavba Nové Palmovky je opatřením, jež se Praze 8 z ekonomického pohledu několikanásobně vrátí.
 • Rekonstrukce a rozšíření tzv. „bílého domu“ bylo zcela nesmyslné. Radniční část Centra Palmovka bude stát 496 miliónů. Zatímco jen úprava „bílého domu“ by dle studie provedené firmou H.A.N.S. architekti stála 490 miliónů.
 • Investicí získaných prostředků se zamezí postupnému „projídání“ peněz, které MČ již nikdy mít nebude.
 • Centrum Nová Palmovka je šance pro oživení a zvelebení zoufale řešené Libně.
 • Komerční část radnice má zajištěnu návštěvnost oproti jiným obchodním centrům. Do budovy budou chodit každý den úředníci a za nimi občané.
 • I pokud nebudeme věřit v návratnost uvedenou ve smlouvě, je nesporný fakt, že úřad ušetří milióny korun ročně na provozu. Nová budova bude mít certifikace Green Building, bude tedy energeticky nesrovnatelně úspornější.
 • Uvolní se lukrativní pozemky a budovy (např. Grabova vila). Libeňský zámek se stane kulturním centrem Prahy 8, ne kancelářskou budovou pro úředníky.
 • Občan bude moci vyřídit vše, co bude potřebovat v jedné hale. Žádné běhání po úřadech, budovách, odborech. Jedny dveře, jedna hala.
 • Firemní školka v budově ulehčí přetíženým školkám MČ Prahy 8 a nabídne zaměstnancům Prahy 8 benefit k pracovnímu poměru.
 • MČ Praha 8 staví na svém a za své. Žádné půjčky.
 • Světová ekonomika momentálně nenabízí možnost investovat sumu získanou z privatizace natolik rozumně, abychom z ní získali rozumný výnos a zároveň měli jistotu, že se jedná o zajištěnou investici. Stavba multifunkčního centra je konzervativní investice, která vytváří „hmatatelnou“ hodnotu.
Předchozí Po stopách hrdinů na kole
Další Rozpočet skončil přebytkem