Vernisáž projektu „Mladé umění pomáhá‟


Místostarosta Prahy 8 Michal Švarc, radní Markéta Adamová, šéfka Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková a starosta Jiří Janků (zleva) přestavili charitativní křesílka

Do 10. listopadu roku 2012 se v budově Úřadu MČ Praha 8, U Meteoru 6 (tzv. bílý dům) můžete podívat na výstavu charitativního projektu „Mladé umění pomáhá‟, která spojuje pomoc dětem v akutní sociální nouzi, mladé výtvarné umělce a osobnosti z českého uměleckého prostředí. Vystavuje se zde 12 křesílek, které umělci s pomocí dětí z FOD výtvarně ztvárnili. Výtěžek z prodeje všech křesílek je určen ve prospěch Fondu ohrožených dětí. Fond ohrožených dětí (FOD) provozuje v rámci České republiky třicet zařízení pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc v krizové životní situaci. V Praze 8 užívá FOD jeden z největších stacionářů a školicí centrum v objektu bývalé ZŠ Chabařovická. „29. listopadu se od 18 hodin uskuteční v Grabově vile, Na Košince 1, charitativní dražba v rámci sbírkové akce „Myslíme na Vás‟, na které se křesílka nabídnou k prodeji zájemcům ke koupi,‟ informoval místostarosta Prahy 8 Michal Švarc, který i nad celou akcí převzal záštitu. Registrace účasti na michal.svarc@praha8.cz. Srdečně zveme všechny, kteří chtějí prospět dobré věci.

Místostarosta Prahy 8 Michal Švarc, radní Markéta Adamová, šéfka Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková a starosta Jiří Janků (zleva) přestavili charitativní křesílka
Místostarosta Prahy 8 Michal Švarc, radní Markéta Adamová,
šéfka Fondu ohrožených dětí Marie Vodičková a starosta Jiří Janků (zleva)
přestavili charitativní křesílka
Předchozí Radnice opět přispěje na chodníkový program
Další Nové chodníky a osvětlení