Servisní středisko


Ředitelkou Servisního střediska byla v letech 2013 – 2014 Petra Hainzová.

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 (SeS) je příspěvková organizace městské části, která se stará o zajištění údržby, oprav a investic do školských zařízení v oblasti Prahy 8. Zároveň pro školy a mateřinky zajišťuje mzdovou a účetní agendu. Nyní již SeS spravuje všechny ZŠ a MŠ zřízené Prahou 8. Jedná se o 24 mateřských, 15 základních škol a budovy ve správě Prahy 8 pronajímané soukromým školským subjektům. Dále také Servisní středisko v rámci vedlejší činnosti spravuje kulturní domy a pronajímá tzv. školnické byty.

“Naší hlavní prioritou je zajištění dostatku míst pro děti v Praze 8, jak v mateřských, tak v základních školách.“

2014

Realizované projekty

2013

Realizované projekty

2012

Realizované projekty

2011

Realizované projekty