Realizované projekty 2012


Prázdniny byly již tradičně ve znamení oprav škol
Letní měsíce bývají ideální dobou pro rekonstrukce či vylepšování školských zařízení, jejichž zřizovatelem je osmá městská část. Nejinak tomu bylo i letošní prázdniny. Uvádíme výčet několika z nich. Žákům a žačkám přejeme úspěšný nový školní rok a jejich rodičům nejen trpělivost či toleranci, ale když je potřeba, i pevnou ruku.

Nové chodníky a osvětlení
Základní škola U Školské zahrady v Kobylisích se ve svém areálu dočkala generální opravy cest. Starý, mrazem a kořeny stromů poničený asfalt nahradila zámková dlažba. „Dokončili jsme tam i výměnu elektrických rozvodů včetně nového osvětlení ve třídách a na chodbách, v tělocvičně je budován
nový povrch a opravy se dočkala i střecha. V Mateřské škole U Školské zahrady prošla komplexní rekonstrukcí kuchyně,‟ informoval místostarosta Prahy 8 Michal Švarc. Radnice navíc z vlastních prostředků zaplatila opravu chodníku v ulici U Školské zahrady.

Rozšířená školka
Mateřinka v Šiškově ulici v Kobylisích získala pro nový školní rok dvě velké třídy i včetně sanity, kuchyněk a šaten. „Vzhledem k vzrůstající poptávce o předškolní péči se kapacita jedné z nejoblíbenějších školek rozrostla o dalších 56 míst,‟ informoval Švarc.

Střecha v novém
Základní škola Na Korábě v Libni má novou střechu. Celé levé křídlo prodělalo výměnu krytiny. Starou, vysloužilou krytinu nahradily nové, nejnáročnější parametry splňující tašky.

Přípravy na šampionát
Servisní středisko MČ Praha 8 buduje rozsáhlé zázemí školního a softbalového hřiště v Základní
škole Dolákova v Bohnicích. Sportovci v něm najdou po dokončení (říjen 2012) šatny, sprchy, klubovny, občerstvení a sklad sportovních potřeb. „Tato stavba doplní již dnes rozsáhlý areál několika sportovišť a dětského hřiště v této škole. Poslouží nejen našim žákům, ale i široké sportovní veřejnosti, navštěvující školní areál odpoledne a o víkendech,‟ uvedl Švarc. Školní družina může od září využívat i nové herní prvky, které sousedí s budovou školy.

(září 2012)
——————————————————————————————–

Opravy škol pokračují
Servisní středisko pro správu majetku Městské části Praha 8 chystá na letošní léto několik desítek investičních akcí a oprav. Podle zástupce starosty Michala Švarce k nejdůležitějším patří kompletní rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Šutka a MŠ U Školské zahrady, zateplení pláště budov MŠ Korycanská, opravy kolektorů ZŠ Libčická či ZŠ Na Slovance. Tam bude navíc vybudováno
nové, interaktivní atrium a vyměněny výtahy. „Vzhledem k tomu, že se v příštím roce uskuteční na softbalovém hřišti ZŠ Dolákova mistrovství Evropy žen, je nutné letos vybudovat důstojné zázemí nejen pro účastníky akce, ale i pro všechny sportovce využívající tento víceúčelový areál,” uvedl Švarc.

(květen 2012)