Realizované projekty 2011


V Korycanské mají speciální terasu
V Mateřské škole Korycanská v Čimicích byla koncem listopadu slavnostně otevřena speciální terasa se zimní zahradou. Protože školku navštěvují děti s astmatem nebo alergiemi, je pro ně tato terasa velkým přínosem, a to hlavně při velkém výskytu alergenních látek v ovzduší. V té době totiž kvůli dušnosti musely zůstávat ve třídě. V kolektivu dětí jsou například i ty, které nemohou na přímé
slunce. Terasa nabízí i jiné využití, než které je možné v běžné třídě. Budou tam hry s vodou,
pískovničky a jiné pomůcky, které se v jiné mateřské škole nevyskytují. Dále třeba jóga pro astmatické děti a hra na flétnu a dechová cvičení. „Sám mám dva ze tří synů alergiky a vím dobře, jak je jejich život a péče o ně komplikovaná. Když přišla paní ředitelka s nápadem vybudovat tento prostor, nezaváhal jsem ani minutu,” uvedl ředitel Servisního střediska pro správu majetku MČ Praha 8 Michal
Švarc. Ředitelka školky Jarmila Kotrbová jeho slova doplnila. „Tento prostor bude sloužit
i jako galerie pro různé výstavy, v budoucnu ho chceme vybavit i jako přednáškový sál,” uvedla.

(prosinec 2011)
——————————————————————————————–

Mateřská škola Na Pěšinách září novotou
Již od počátku tohoto školního roku využívají děti a zaměstnanci nově zrekonstruované prostory Mateřské školy Na Pěšinách. Práce probíhaly v době letních prázdnin. Rozsah stavebních prací byl veliký (zateplení celé budovy, odstranění nefunkčních balkonů s posunem zdí, následná výměna všech oken, nová fasáda s barevnými okny a vstupy, náročná oprava teras a tak dále). Těžkou roli měl investor – Městská část Praha 8, protože na každém kroku musel zápasit s nekvalitně provedenou původní stavbou. Objekt mateřské školy byl vybudován skoro před 30 lety, takže si nový kabát opravdu zasloužil. Poděkování patří všem, kteří se na rekonstrukci podíleli.

(prosinec 2011)
——————————————————————————————–

Nové dopravní hřiště poslouží nejen dětem
Nejen žáci ZŠ Glowackého v Praze 8 začali využívat nové dopravní hřiště, které je největší v metropoli. Je určeno především pro výuku žáků základních škol, ale svým vybavením a moderním zázemím je připraveno poskytnout poučení i zábavu široké veřejnosti. Hřiště je vhodné i pro milovníky in-line bruslení, nabízí velkorysé zázemí včetně možnosti občerstvení, půjčovny bruslí a kol, šatny, toalety, školicí místnosti a terasy. Vše zpřístupněno i dětem či dospělým na vozíčku.
Vedení radnice osmého obvodu chce, aby z dosud zanedbané školní zahrady vzniklo kolem hřiště další volnočasové sportovní centrum pro obyvatele městské části. „Rádi bychom v dohledné době možnosti hřiště a dráhy rozšířili o hřiště na pétanque, velké šachy, lezeckou stěnu a dětské hrací prvky,” uvedl Michal Švarc, pověřený řízením Servisního střediska pro správu majetku MČ Praha 8, které hřiště i se zázemím vybudovalo a bude i jejím provozovatelem.
Vstup do areálu je pro veřejnost ve všední den od 14 do 18 hodin a o víkendech či svátcích od 10 do 18 hodin

(říjen 2011)
——————————————————————————————–

Otevření dopravního hřiště se blíží
V areálu ZŠ Glowackého v Bohnicích se v září slavnostně otevře provoz nového moderního dopravního hřiště. Bude určeno především pro výuku žáků základních škol, ale svým vybavením a moderním zázemím je připraveno poskytnout poučení i zábavu široké veřejnosti. Hřiště je vhodné i pro milovníky in-line bruslení. Nabídne velkorysé zázemí, možnost občerstvení,
půjčovnu bruslí a kol, šatny, toalety, školící místnost a terasu. Vše zpřístupněno i dětem či dospělým na vozíčku. „Chceme, aby z dosud zanedbané školní zahrady vzniklo kolem hřiště další volnočasové sportovní centrum pro obyvatele naší městské části. Rádi bychom v dohledné době možnosti hřiště a dráhy rozšířili o hřiště na pétanque, velké šachy, lezeckou stěnu a dětské hrací prvky,”uvedl Michal Švarc, pověřený řízením Servisního střediska pro správu majetku MČ Praha 8, které hřiště i se zázemím vybudovalo a bude i jejím provozovatelem.
Vstup do areálu bude pro veřejnost ve všední den od 14 do 18 hodin a o víkendech či svátcích od 10 do 18 hodin.

(září 2011)
——————————————————————————————–

Úspory umožňují více investovat do škol
Michal Švarc je šéfem Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8. To má na starosti především opravy a investice týkající se školních a kulturních zařízení.

Kolik škol či školních zařízení zřízených osmou městskou částí se letos dočkalo či dočká investičních akcí nebo velkých oprav?
Pokud pomineme investice menšího charakteru, tak necelých padesát. Největšími akcemi jsou zateplování objektů, a to základních škol Hovorčovická a Na Šutce, mateřských škol Na Pěšinách a Na Přesypu. Novou kuchyni bude mít mateřinka v Šiškově ulici, opravená střecha zase ozdobí zařízení v ulici Palmovka a Korycanská. Rovněž si již zahájila výstavba dopravního hřiště v areálu Základní školy Glowackého v Troji. Radnice Prahy 8 investuje do školství každoročně obrovské prostředky, letos je to zhruba 100 milionů korun. To je v podstatě desetina jejího rozpočtu. Osmá městská část patří díky tomu mezi špičku v metropoli, což netvrdím jen já, ale například řada pedagogů či ředitelů škol. Musím také pochválit odbor školství, který pracuje velmi dobře.

Vás neovlivnila finanční krize?
Samozřejmě že ano. Ale díky citelným úsporám jsme letos do plánu akcí mohli zařadit navíc deset důležitých oprav a investic, a tím jsme se dostali na úroveň před začátkem zmíněné krize.

Do zateplování se investují obrovské peníze, vyplatí se to vůbec?
Dám příklad. Základní škola Glowackého po zateplení ušetřila v topné sezóně, která byla v porovnání s minulou delší a teplotně nižší, na otop bezmála deset procent. Důležité také je, že se při silnějších mrazech ve třídách zvýšila teplota, takže dětem nebyla zima. Domnívám se, že cena energií rozhodně nebude klesat.

Proč jste se rozhodli postavit nové dopravní hřiště?
Podle statistik umírá nejvíce dětí při dopravních nehodách. Proto musí být dopravní výchova nedělitelnou součástí osnov. Podobné hřiště na Rokosce již technicky ani kapacitně nestačí, proto děti potřebují nový reprezentativní areál s moderními dopravními prvky. Počítá se také s oválem pro in-line bruslení. Součástí hřiště bude i budova zázemí, kde návštěvníci naleznou kancelář správce, školící místnost, občerstvení, šatny, půjčovnu in-line bruslí nebo sklad kol. Bude mít bezbariérový
přístup, aby se dopravní výchovy dostalo skutečně všem dětem.

Víte už, jaké investiční akce čekají školy příští rok?
Rádi bychom pokračovali v zateplování objektů, mimo jiné v Korycanské, Ústavní a Libčické ulici. Na nové kuchyně se zase mohou těšit například v základních školách Na Šutce a Mazurská. Toto je jen výčet nejdůležitějších plánovaných akcí, bude jich samozřejmě víc.

(srpen 2011)