Realizované projekty 2014


Školy mění tvář, léto bude plné oprav

MŠ Štěpničná bude zářit barvami
Mateřská školka Štěpničná dostane novou pestrou fasádu a zvelebí se i její okolí. Škola bude mít novou oranžovo-zelenou fasádu, která bude ještě zpestřena namalovanými květinami. Společně s fasádou dostane škola i nové chodníčky. S těmito úpravami proběhne i zateplení fasád, výměna vrat apod. MŠ Štěpničná nebude nová jen z venku, ale novinka čeká na děti i vevnitř. Školka totiž bude mít i novou keramickou pec. Takže děti budou moci vyrábět výtvory z hlíny a rovnou si je budou moci i vypálit a donést domů. „Od těchto změn si slibujeme, že školka výrazně prokoukne a ze změn nebude mít radost pouze 112 dětí, které sem chodí, ale i jejich rodiče,‟ informovala Petra Hainzová.
Cena: předpoklad je necelé 4 mil. korun
Doba vyhotovení: léto 2014

Na ZŠ Mazurská proběhne druhá etapa rekonstrukce
Na Základní škole Mazurská bude pokračovat rekonstrukce sociálních zařízení, která započala minulý rok. Po dokončení této druhé etapy budou na ZŠ Mazurská vyměněna všechna sociální zařízení. Jedná se o menší z obou etap a dle plánu by neměly stavební práce zasáhnout do příštího školního roku.
Cena: necelých 6 mil. korun
Datum vyhotovení: do konce léta 2014

MŠ Sokolovská bude mít nová sociální za řízení
Nová sociální zařízení budou vybudována i v mateřské škole Sokolovská. Zároveň s tím budou mít děti z MŠ Sokolovská jednu novou třídu, kterou školka převezme po jiném školském subjektu. Opravy nejsou velkého rozsahu, tedy nehrozí, že by se rekonstrukce dotkla chodu školky.
Cena: 2,2 mil. korun
Datum vyhotovení: do konce léta 2014

ZŠ Palmovka a ZŠ Ústavní budou mít nové jídelny
Zásadní a rozsáhlou investici chystá MČ Praha 8 v rámci rekonstrukce jídelen pro ZŠ Palmovka a ZŠ Ústavní. Stávající kuchyně jsou staršího data a jejich modernizace umožní využít nejnovější gastrotechnologie. Menší z rekonstrukcí se týká základní školy Palmovka a neočekává se, že by stavební práce zasahovaly do školního roku. Komplikovanější je situace u Základní školy Ústavní. Tato jídelna vydá přes 1200 jídel denně, což je nejvíce ze všech základních škol v Praze 8. Ve stejném objektu se totiž stravuje i osmileté gymnázium magistrátu. Kuchyň a jídelna tvoří jeden rozsáhlý objekt se třemi poschodími. Jedná se o skutečně velkou investici. Jednou z priorit rekonstrukce je konec prací na začátku září, tak aby stavební práce minimálně zatížily výuku na základní škole i gymnáziu.
Cena: ZŠ Palmovka necelých 11 mil. korun
ZŠ Ústavní orientačně 32 mil. korun
Datum vyhotovení: během léta 2014

Atrium Libčická přinese zábavu pro děti
V roce 2013 vybudovalo Servisní středisko tři nové třídy mateřské školy, které se nacházejí v areálu Základní školy Libčická. Tento rok je v plánu pro školku vybudovat multifunkční hřiště přímo v atriu školy. Děti budou mít mnoho příležitostí, jak se zabavit a vydovádět. Budou zde různé prolézačky, houpačky, dráha k ježdění na odrážedlech, odpočinkové zóny a další.
Cena: 2 500 000 korun
Datum vyhotovení: léto 2014

Sportovní areál Beach club Ládví bude dostupnější
Řidiči, místní obyvatelé i ostatní návštěvníci mohou mít radost z tolik potřebného dopravního napojení sportovního areálu Beach club Ládví na Žernoseckou ulici. Veřejnost tak bude mít lepší přístup do areálu a zároveň se zklidní doprava v okolních rezidenčních čtvrtích. Od napojení na tuto komunikaci si vedení MČ Prahy 8 slibuje i vyšší bezpečnost chodců v rámci areálu.
Cena: 1 500 000 korun
Datum vyhotovení: konec léta 2014

Rekonstrukce části ZŠ Lyčkovo náměstí poslouží i kultuře
Oblíbená základní škola projde přes léto částečnou rekonstrukcí a rozšířením. Praha 8 schválila projekt na vybudování půdní vestavby východního křídla školy. Hlavní cílem je vytvořit prostor pro školní družinu. Zároveň vzniknou prostory na přednášky či umělecké výstavy. Základní škola Lyčkovo náměstí je kulturní památkou, a tak veškeré úpravy musí proběhnout s ohledem na historickou hodnotu budovy. Rekonstrukce půdních prostor byla připravena ve spolupráci s památkáři. „Do ZŠ Lyčkovo náměstí chodí přes 500 dětí, a proto jsme práce naplánovali na prázdninové měsíce, aby průběh stavby nekomplikoval provoz školy a nerušil žáky při výuce,‟ uvádí Petra Hainzová, pověřená řízením Servisního střediska pro správu majetku MČ Praha 8.
Cena: necelých 7 mil. korun
Doba vyhotovení: léto 2014

(červen 2014)
——————————————————————————————–

Do konce letošního roku mají být zatepleny všechny školy
Petra Hainzová, která je pověřená řízením Servisního střediska pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8 (SeS), objasnila, čím vším se bude v nadcházejícím roce tato příspěvková organizace zabývat. A není toho málo – jednou z nejzásadnějších priorit zůstávají školy a školky, ať už jejich zateplení, komplexní opravy či zpříjemnění prostředí.

Jakou nejsložitější rekonstrukci či jiný krok se v loňském roce podařilo servisnímu středisku uskutečnit?
Nejnákladnější a zároveň nejrozsáhlejší akcí byla výstavba tří nových tříd mateřské školy v prostorách Základní školy Libčická. Jednalo se o rozsáhlou rekonstrukci prostor, které byly předtím využívány jiným subjektem. Rekonstrukce stála téměř osm milionů korun bez DPH a v listopadu byla školka slavnostně otevřena. Nyní ji navštěvuje 83 dětí. Další rozsáhlou akcí byla první fáze rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Mazurská. Cena je také téměř osm milionů bez DPH. Dokončení akce, a tedy finální výměna všech sociálních zařízení na celé škole, se předpokládá letos v létě. Servisní středisko také navýšilo počet sociálních zařízení ve třech největších mateřských školách v Praze 8, a to v MŠ Bojasova, Šiškova a Krynická. Další stavební akcí byla třetí etapa výměny elektrorozvodů v ZŠ U Školské zahrady, komplexní stavební úpravy vstupního vestibulu v ZŠ Žernosecká nebo oprava ústředního topení v tělocvičnách v ZŠ Burešova, oprava teras v MŠ Řešovská, ZŠ Hovorčovická, oprava betonového můstku na zahradě MŠ Chabařovická.

Kde mohou občané nalézt informace o rekonstrukcích a dalších zakázkách?
Servisní středisko vyhlašuje veřejné zakázky malého rozsahu samo přímým oslovením odborných firem. Při každé akci se oslovuje alespoň osm až deset subjektů, byť by dle stávající směrnice městské části stačily tři. Rozhodli jsme se takto postupovat hlavně kvůli diverzifikaci a otevřenosti výběrových řízení. Velká výběrová řízení, tedy nad dva miliony korun u služeb a šest milionů korun u stavebních prací, se soutěží přes Odbor zakázek a investic MČ Praha 8, veškeré informace o výběrových řízeních jsou samozřejmě k dispozici na portálu veřejných zakázek městské části. Veškeré smlouvy a smluvní podklady jsou zde vyvěšeny také. Servisní středisko publikuje všechny smlouvy nad 300 tisíc korun.

Vypadá to, že v popředí zájmu jsou pro Prahu 8 školy a školky. Jak opravy pokračují a kolik z nich se dočká oprav letos?
Základní a mateřské školy jsou samozřejmě jednou z priorit městské části, nicméně zdaleka ne jedinou. Mnoho prostředků se investuje i do dopravy, zeleně nebo například bezpečnosti. Během zimních měsíců se oproti běžným zvyklostem konalo poměrně hodně oprav, což bylo částečně dáno téměř jarním počasím a také tím, že momentálně stále probíhají tři velké akce snížení energetické náročnosti v ZŠ Libčická, Burešova a Ústavní. Vzhledem k tomu, že se jedná o tři největší sídlištní školy v Praze 8, je toho opravdu mnoho. Oprav, rekonstrukcí a dalších prací přibylo i kvůli tomu, že servisní středisko nyní spravuje veškeré školské objekty v Praze 8. Až do léta minulého roku tomu tak
nebylo. Dostali jsme do správy ZŠ a MŠ Ústavní, která předtím měla právní subjektivitu stejně jako
například i ZŠ Burešova nebo ZŠ Žernosecká. Postupně byly převáděny do správy SeS a nyní je to
ujednoceno. Mezi nejzásadnější akce plánované na rok 2014 patří celkové rekonstrukce školních jídelen ZŠ Ústavní a ZŠ Palmovka. V ZŠ Ústavní se stravuje asi 1500 strávníků denně, je to naše největší kuchyň a jídelna. Celkový objem investičních prostředků bude dle projektové dokumentace činit zhruba 35 milionů korun. ZŠ Palmovka je menší a předpokládaná investice se plánuje na 16 milionů korun. Dále se uskuteční druhá fáze rekonstrukce sociálních zařízení v ZŠ Mazurská. Tím budou veškeré „sociálky‟ v Mazurské nové. Zateplovat se bude MŠ Štěpničná, z větších akcí stojí za zmínku také rekonstrukce půdního prostoru v ZŠ Lyčkovo náměstí, který bude využíván školní družinou pro žákovské a rodičovské aktivity a setkání. Odhadovaná cena je osm milionů korun. Pro novou MŠ Libčická se bude tento rok také budovat nová zahrada s herními prvky.

Jak se daří skloubit rekonstrukce s fungováním školy ve školním roce?
Většinu stavebních prací se snažíme provádět během prázdnin, ať už to jsou letní, jarní nebo vánoční, ale samozřejmě u větších investičních akcí a oprav to občas není možné. V tom případě pro žáky rodiče nastávají určitá omezení v provozu školy či školky, avšak vždy vynakládáme maximální úsilí, aby omezení byla co nejmenší. Například ve smlouvách o dílo je omezena doba, během níž mohou být prováděny stavební práce, aby rekonstrukce děti při výuce rušila co nejméně.

Existuje pro rok 2014 nějaká největší priorita, zkrátka oprava, kterou již opravdu není možné odkládat?
Za prioritu lze považovat například výstavbu nové zahrady pro rozšířenou MŠ Libčická či rekonstrukce
školních jídelen. Důvodem je demografický vývoj nebo jen prostý fakt, že mnoho sídlištních škol bylo postaveno před více než třiceti lety a nutnost oprav je způsobena prostě a jednoduše stářím budov.

V čem byste řekla, že je přístup MČ Prahy 8 jiný než u ostatních částí Prahy?
Praha 8 je jednou z největších městských částí. I z toho samozřejmě vyplývá, že je zde mnoho škol, a to konkrétně 15 základních a 24 mateřských. Radnice Prahy 8 investuje dlouhodobě a systematicky nemalé prostředky do správy a rozvoje škol i školek. Vzhledem k tomu, že dětí stále přibývá, je nutné rozšiřovat kapacity tak, aby byly uspokojeny potřeby obyvatel Prahy 8. Během posledních let se každý rok investovalo do rozšíření kapacit alespoň jedné školky či školy. Určitě je ale nutné dodat, že vedení radnice si je vědomo, že nárůst dětí ve školských zařízeních není nekonečný a všechny investice, které se provádějí, bude možné využít i později, až demografická křivka změní svůj tvar. Tedy například nově vzniklé třídy budou používány družinou či k provozování zájmových kroužků atd.

Podle čeho se určuje pořadí rekonstruovaných budov a prostor?
V první řadě se samozřejmě řeší havárie. Plán oprav a investic se tvoří na základě dlouhodobých potřeb, ale i na základě změn v legislativě, například hygienických vyhlášek. Pořadí u zateplování školských objektů se řeší podle nutnosti, tedy podle toho, které školy či školky trpí například zatékáním nebo zvýšeným počtem oprav, které by zateplení vyřešilo komplexně. Tento rok budou dokončeny poslední tři velké školy a k zateplení budou zbývat „jen‟ mateřinky.

(únor 2014)