Radnice Prahy 8 převedla na školy počítače


Na mateřské a základní školy zřizované městskou částí, které projevily zájem, bezúplatně převede radnice MČ Praha 8 třicet počítačů a monitorů. „Počítače jsou pro provoz složitých aplikací, které využívá úřad, zastaralé. Na běžnou kancelářskou práci jsou však zcela dostačující, případně mohou posloužit například k vybavení počítačových učeben,“ uvádí radní Tomáš Slabihoudek. Jeden počítač s monitorem získá jako dar i o. s. Centrum integrace dětí a mládeže, které se zaměřuje především na integraci zdravotně postižených a sociálně slabých dětí.

Předchozí Mapový portál Prahy 8
Další Zastupitelstvo MČ Praha 8 je možné sledovat on-line