Zastupitelstvo MČ Praha 8 je možné sledovat on-line


Jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 mohou lidé nově sledovat živě na internetu. Poprvé budou mít příležitost 5. prosince. „Lze tak jednoduše a z pohodlí domova sledovat dění na zastupitelstvu,‟ říká radní Tomáš Slabihoudek, který má zavedenía koordinaci on-line přenosů na starosti.

Proč jste se rozhodli přistoupit k přenosům ze zastupitelstva on-line?
Především jsme vycházeli z Programového prohlášení Rady městské části z roku 2010, kde se k tomuto kroku zavazujeme. Vyšli jsme také vstříc těm občanům Prahy 8, kteří se zajímají o dění ve své obci, ale nemohou se například ze zdravotních či časových důvodů jednání zúčastnit osobně. Počínaje 5. prosincem 2012 bude každé další zastupitelstvo městské části přenášeno živě na internetové stránce www.praha8.cz.

Jak složitá byla příprava zavedení přenosů?
V prvé řadě jsme si zjistili právní rámec, zda přenos je v souladu s českými zákony, až poté jsme začali řešit technickou stránku. Je s podivem, kolik papírování je nutné vyřídit. Každý občan musí před svým vystoupením podepsat Přihlášku do diskuse, kde je upozorněn, že jeho projev bude přenášen živě pomocí internetu. Stejně tak i samotní zastupitelé podepisují, z důvodu právní opatrnosti, jednorázové vyjádření, ve kterém berou na vědomí, že od letošního prosince jsou jednání Zastupitelstva MČ Praha 8 přenášena on-line.

Jsou nějaké právní nejasnosti, například z pohledu ochrany osobních údajů?
Legislativní rámec v této záležitosti je bohužel velmi nejasný a nejednoznačný. Nechali jsme si zpracovat právní názor od Úřadu na ochranu osobních údajů, ze kterého vyplynulo, že samotný on-line přenos je z hlediska ochrany osobních údajů možný, avšak zveřejňovat následný audiovizuální záznam jeho umístěním na internetových stránkách pro pozdější zhlédnutí, je z tohoto hlediska prozatím velmi nejednoznačný. Samotný Úřad na ochranu osobních údajů se k tomuto vyjádřil negativně, s tím, že v tomto případě by muselo dojít k „anonymizaci‟ celého záznamu a tím by se jeho vypovídající hodnota pro občany snížila na minimum.

Očekáváte nějaké změny v legislativě?
Podle mých informací je připravována novela zákona o obcích, k terá j ednoznačně u praví t uto m ožnost a dá tak obcím potřebnou právní jistotu. Zákon by měl platit od příštího roku, proto pevně věřím, že v následujícím roce budeme moci i my celé záznamy umístit na internet k volnému zhlédnutí. Obce, které tak činí již nyní, se vystavují možnosti právního postihu, a tomu se já chci jednoznačně vyhnout.

Předchozí Radnice Prahy 8 převedla na školy počítače
Další TOP 09 zahájila svoji kampaň mezi lidmi