„Osmička“ zavede v Karlíně, Libni a v okolí metra Kobylisy vlastní parkovací systém


Nemožnost rezidentů zaparkovat v docházkové vzdálenosti od svého bydliště a sílící poptávka občanů po řešení situace Karlíně, ve středu Libně a v okolí metra Kobylisy vedla radnici Prahy 8 ke zpracování dopravní studie a následnému rozhodnutí zavést v této lokalitě vlastní řešení dopravy v klidu. Změn by se obyvatelé měli dočkat postupně během začátkem roku 2014.

Karlín, střed Libně a okolí metra Kobylisy nestačí pojmout parkující automobily – kromě rezidentů zde automobily odstavují i zaměstnanci firem z okolí či lidé mířící do centra. Je proto logické, že chceme vyhovět občanům a vyřešit parkování místních,“ říká zástupce starosty Michal Švarc a dodává: „Začátkem roku 2014 zde spustíme vlastní systém, který nenavazuje na celopražský. Rezidenti budou mít vyhrazené parkování, na němž se budou vykazovat parkovacími kartami. Ty získají od radnice zdarma.

S vydáváním parkovacích karet začne radnice koncem letošního roku. Karty si budou moci vyzvednout nejen obyvatelé s trvalým bydlištěm v místě, ale i prokazatelní nájemci bytů, firmy a majitelé domů.

V navrženém systému dopravy v klidu budou vymezeny úseky, kde v časech od 11 do 14, resp. do 22 hodin, bude parkování vyhrazené pouze držitelům karet. Nicméně systém umožní i krátkodobé parkování návštěv či zásobování tak, aby nedošlo k omezení pohybu
a obslužnosti v této lokalitě.

Podle zpracované studie je možné zavést vlastní parkovací zóny, pokud jsou realizované pomocí svislého značení s dodatkovými tabulemi, specifikujícími omezení dopravního značení na držitele parkovacích karet.

 

Související dokumenty k parkovacímu systému

PDF Karlin-navrh
PDF Karlin-pasport
PDF Kobylisy-Ladvi-pasport
PDF Kobylisy-Ladvi-navrh

Předchozí INVAZE BAREV
Další V neděli Vás zveme na DRAKIÁDU