Radnice rozdělí dotace z hracích přístrojů


Zastupitelstvo osmé městské části rozhodlo o využití neinvestiční účelové a neúčelové dotace od hlavního města z výherních hracích přístrojů a jiných herních zařízení za 1. pololetí roku 2012. „Účelová dotace ve výši 10,3 milionu korun, která musí být vázána na podporu sportu, kultury, školství, zdravotnictví a sociální oblasti, bude rozdělena mezi osm projektů,‟ uvedl zástupce starosty Prahy 8 Michal Švarc. Podle něj granty, které radnice z této částky poskytne, budou vypsány v co nejkratším termínu a rozděleny v letošním roce.

Kam peníze z dotace půjdou:

neinvestiční příspěvek Gerontologickému centru na provoz denního stacionáře,

nákup léků a ošetřovatelského a zdravotnického materiálu ve výši 997 tisíc korun,

neinvestiční příspěvek Obvodnímu ústavu sociálně-zdravotnických služeb na podporu činnosti denního stacionáře a nákup materiálu a vybavení ve výši jednoho milionu korun,

na pořízení projektové dokumentace na rekonstrukci objektu Prosecká 30 na azylový celkem za 600 tisíc korun,

granty v sociální oblasti ve výši dva miliony korun,

granty na prevenci před drogami – 700 tisíc korun, granty na využití volného času dětí a mládeže ve výši dva miliony korun,

granty na ostatní tělovýchovnou činnost

(podpora sportovních klubů) v hodnotě 1,81 milionu korun, finanční dar občanským sdružením SK Meteor Praha a FK Admira Praha, každému ve výši 600 tisíc korun. Neúčelová dotace ve výši 10,3 milionu korun nahradí výpadek příjmů z hracích automatů, k němuž došlo po změně zákona po 1. lednu 2012. „Stejně jako v předchozích letech bude tato částka použita k rozvoji městské části, přes údržbu zeleně až po drobné investiční akce,‟ informoval Švarc.

Osmá městská část měla v roce 2011 příjem z hracích přístrojů téměř 33 milionů korun, které byly použity pouze na fungování a rozvoj městské části, zejména na údržbu veřejné zeleně, výstavbu a obnovu městských zelených ploch, péči o vzhled městské části a zlepšení životního prostředí.

 

Kdo získá dotace z odvodů z automatů za 3. čtvrtletí

Dotace 4,7 milionu korun na organizovanou sportovní výchovu mládeže bude použita na:

příspěvek softbalovému klubu Joudrs Praha na výstavbu tribuny (356 tisíc korun),

granty (4,35 milionu korun) – budou teprve vyhlášeny.

Dotace 4,7 milionu korun na kulturu, školství, zdravotnictví a sociální oblast bude

použita na:

terénní práce (vyhledávání a kontaktování dětí a mládeže na území MČ Praha 8, které tráví převážnou část svého volného času bezprizorně v ulicích), jež bude pro MČ vykonávat Salesiánské středisko mládeže (320 tisíc korun),

poskytnutí finančního daru Salesiánskému středisku mládeže na nastartování výše uvedené služby v roce 2012 (25 tisíc korun),

dofinancování přestavby bývalého služebního bytu v poliklinice Mazurská na Centrum aktivizačních programů pro seniory (dva miliony korun),

příspěvek Sdružení bývalých politických vězňů ČR na údržbu hrobů politických vězňů na Ďáblickém hřbitově (50 tisíc korun),

projekt na opravu kašny na Karlínském náměstí (360 tisíc korun), do vybavení hřiště na pétanque v areálu ZŠ Glowackého (150 tisíc korun), vybudování minigolfového hřiště v areálu ZŠ Glowackého (300 tisíc korun),

rekonstrukci areálu dětských hřišť při MŠ Krynická (1,35 milionu korun).

 

Předchozí Rozšířená školka
Další Kotlaska má nový chodník a bezpečnější přechod